Zdravie Vysoké Tatry s.r.o.

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Jozef Tekáč - praktický lekár pre dospelých

Spoločnosť Zdravie Vysoké Tatry s.r.o. pôsobí na trhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od mája 2013. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť v dvoch ambulanciách všeobecného lekára pre dospelých (AVLD) a to:

  1. AVLD Poliklinika Nový Smokovec
  2. AVLD Dom Seniorov Tatranská Štrba

Poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť o pacienta - odber krvi, fyzikálne vyšetrenie pacienta, odporučenie odborných vyšetrení a liečby, vykonávame preventívne prehliadky hradené zo zdravotného poistenia v dvojročnej periodicite, preventívne prehliadky vo vzťahu k práci, lekárske prehliadky na posúdenie spôsobilosti vedenia motorového vozidla, lekárske prehliadky na posúdenie spôsobilosti na držanie zbrane a streliva (zbrojný preukaz), lekárske prehliadky na vykonávanie epidemiologicky závažných činností (potravinársky preukaz), iné druhy potvrdení...

Vykonávame predoperačné vyšetrenia pred plánovanými operačnými vyšetreniami.

Pripravujeme vyšetrenie cievneho systému prístrojom ABI priamo v ambulancii.

© 2014 Zdravie Vysoké Tatry s.r.o. | ACOM PP web design